Общи условия

Като посетители на сайта www.nanopool.bg, Вие сте длъжни да се информирате на база поместената информация за продуктите, които желаете да закупите, както и начина на тяхната употреба. Процесът на закупуване е процес, еквивалент на подписване на договор между двете страни, чиито обект е закупувания от ваша страна и продавания от наша продукт. Двете страни се задължават да изпълнят уговорката по този договор. Ние да Ви осигурим продукта, а вие да го платите на базата на вашата заявка (поръчка).

Като собственици на сайта, ние си запазваме правото да променяме правилата, а за Вас като потребители е препоръчително да се информирате за тези промени по отношение на бъдещите Ви поръчки. От наша страна ние поемаме ангажимента и задължението да Ви информираме по електронен път за евентуалните промени, които са настъпили и могат да се отразят на бъдещите Ви покупки. Този сайт използва cookies.

За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Сигурност

Nanopool.BG гарантира сигурността на данните, които сте предоставили (Име, телефон, адрес, фирмени данни). Понастоящем няма трети страни, които да имат директен достъп до тези данни, но ако за в бъдеще бъдат добавени методи на плащане, които да изискват предоставянето на подобни данни, ние поемаме задължението да Ви уведомим предварително.

Авторски права

Всички материали, поместени на страниците на сайта www.nanopool.bg и излизащи с логото на сайта, са негова собственост по силата на закона за Авторско право. Не злоупотребявайте със съдържанието.

Отказ от права

Сайтът Nanopool.BG се поддържа и обновява с необходимото съдържание ежедневно, но по едни или други причини, могат да настъпят неточности в цени и съдържание. Ние поемаме ангажимента да ги отстраним своевременно, но си запазваме правото да откажем поръчка, направена на базата на невярна цена или съдържание към момента на поръчката. Nanopool.BG си запазва правото да отказва поръчки, които съдържат неверни цени или невярно съдържание на продукта, както и поръчки от съмнителен характер (които са в нарушение на действащото законодателство).

Отговорности

Всички стоки, закупени от сайта на Nanopool.BG, достигат до вас с куриерска служба. Отговорността за целостта на продукта и опаковката по време на доставката носи единствено куриерската служба. С разписването на документа на куриера вие потвърждавате, че сте получили стоката съобразно вашата поръчка към Nanopool.BG. Моля, проверявайте съдържанието преди да подпишете. След като се разпишете куриерската служба не носи отговорност за съдържанието.

Гаранции

Nanopool.BG гарантира за свойствата на продукта на базата на гаранциите, предоставени от производителя Nanopool-Germany. В наличност са всички необходими сертификати, както за самия продукт като технология, така и сертификати за безопасност.

Моля, спазвайте стриктно препоръките за употреба. За да постигнете пълния капацитет на характеристиките на продуктите, прочетете упътването на флакона.

Поради невъзможността да влияем директно на начина на употреба, който прилагате, Nanopool.BG и/или производителя не носи отговорност при неправилно използване на продукта.

Рекламация

Клиентът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от покупката, като уведоми търговеца на e-mail: office@nanopool.bg, и да върне получената стока. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума за стоката (без транспортните разходи).

Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети. Задължително условие е стоката да бъде в изряден търговски вид, без да е използвана и без да е нарушена целостта на опаковката. Стоката трябва да отговаря на вида, в който е получена от потребителя, в това число пълния комплект документация (фактура, касова бележка) съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

При връщане на закупена стока по желание на клиента, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, търговецът е длъжен в срок от 30 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на клиента платената от последния сума за стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на сумата на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

Политика на поверителност

Nanopool.BG гарантира сигурността на личните Ви данни. Те ще бъдат използвани единствено по предназначението, заложено от вас при поръчката на продукта или при регистрацията с цел заявка на продукт.